Stretnutie detských nefrológov s medzinárodnou účasťou

8. - 9. 12. 2023, Hotel Lindner, Bratislava

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533

Registrácia je uzavretá