Stretnutie detských nefrológov s medzinárodnou účasťou

8. - 9. 12. 2023, Hotel Lindner, Bratislava

INFORMÁCIE

ORGANIZÁTOR

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská nefrologická spoločnosť

Sekcia detskej nefrológie SNEfS

HLAVNÉ TÉMY

·         klinická nefrológia

·         kazuistiky

·         inovatívna liečba v nefrológii

·        štandardné diagnostické a terapeutické postupy

·         varia

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Doc. MUDr. Miroslava Brndiarova, PhD.
MUDr. Jana Popelková
MUDr. Andrea Černianska, MPH.

DÁTUM A MIESTO KONANIA

8. - 9. 12. 2023
Hotel Lindner, Bratislava

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Gabriela Šujanová
E-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
Tel.: +421 918 622 533,
www.progress.eu.sk

KREDITY ARS CME

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s kreditovým ohodnotením.

AKTÍVNA A PASÍVNA ÚČASŤ

  • prihláška na aktívnu účasť + abstrakty do 20.11.2023 elektronicky na webovej stránke www.detskanefrologia.sk, prostredníctvom registračného formulára
  • prihláška na pasívnu účasť on-line na www.detskanefrologia.sk do 1. 12 .2023, prostredníctvom registračného formulára
  • registrácia na mieste - registračný poplatok na mieste je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou
  • telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované.
  • registráciu je možné uskutočniť výlučne online, prostredníctvom webovej stránky podujatia alebo na mieste a v čase konania kongresu

ABSTRAKTY

Termín pre zaslanie abstraktov do  20.11.2023.
Štruktúrovaný abstrakt, ktorý spĺňa formálne kritériá kladené pre originálnu prácu alebo kazuistiku, prosíme zasielať elektronicky prostredníctvom registračného formulára na stránke www.detskanefrologia.sk najneskôr do  20. 11. 2023
Abstrakt prosíme odoslať bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver). Do 300 slov, veľkosť písma 12 (Times New Roman).

REGISTRAČNÉ POPLATKY


do 15.11.2023
od 16.11.2023
Aktívna účasť - 1. autor prednášky0,- EUR0,- EUR
Lekár40,- EUR50,- EUR
Lekár do 35 rokov

30,- EUR

40,- EUR
  • Po úspešnom dokončení registrácie, systém automaticky odošle registrovanému účastníkovi zálohovú faktúru na úhradu registračného poplatku, na ním zvolený e-mail
  • Pri úhrade registračného poplatku je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený vo faktúre
  • Registračný poplatok je po zaplatení nevratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na kongrese

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM 

8. 12. 2023 – piatok        

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 18:00 Odborný program

19:00 - Večera

9. 12. 2023 – sobota   

09:00 – 12:00 Odborný program

STRAVA 

obed 8.12. 202333,- EUR
večera 8. 12. 202333,- EUR

Záujem o spoločnú večeru a obed prihlasujte online na web stránke kongresu www.detskanefrologia.sk.

Pri registrácii na mieste už nie je možné objednať stravu.